r.

   
   
           
O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
     Witamy na oficjalnej
stronie internetowej
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza.Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

 
Rok szkolny 2017/2018
 

 
   Informacje | XXV edycja Konkursu
 

Zapraszamy na uroczystość zakończenia
XXV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza
,
która odbędzie się 24 kwietnia 2018 r., o godz. 12.00
w Auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
09-400 Płock, Al. F. Kobylińskiego 25


W zakładce "Zadania" zamieszczono zadania II etapu XXV edycji Konkursu.

 
II etap XXV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie się
22 marca 2018 r. (czwartek)
godz. 9.30 - część pisemna, godz. 13.00 - część laboratoryjna


Każdy z uczestników podczas części laboratoryjnej Konkursu musi przebywać we własnym fartuchu ochronnym.
Przed przystąpieniem do części laboratoryjnej, od uczestników zbierane będą oświadczenia.
Druk oświadczenia dostępny jest poniżej.
 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracowni
Wyniki I etapu XXV edycji Konkursu

 


Szanowni Państwo,

w zakładce "Zadania" zostały zamieszczone zadania I etapu XXV edycji Konkursu wraz z kluczem odpowiedzi.


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji XXV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza zwraca się z prośbą o zapoznanie uczniów z informatorem Konkursu oraz o wywieszenie informacji nt. Konkursu na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu.

 
Informator XXV edycji Konkursu
Plakat XXV edycji Konkursu
Formularz zgłoszenia uczestnictwa (on-line)
 
 
 
     
 

ZADANIA KONKURSOWE

Od XIV edycji Konkursu KOKCh przez cały rok przyjmuje od nauczycieli propozycje zadań konkursowych. Więcej informacji można znaleźć
w zakładce "Informacje dla autorów".

 
     
 

Wszelkie materiały umieszczone na stronach WWW KOKCh są prawnie chronione. KOKCh zezwala na wykonanie wydruków stron serwisu z zastrzeżeniem, że wydruki te mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.
Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody KOKCh.
KOKCh zezwala na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET.

     
     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32