r.

   
   
           
O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Sponsorzy Kontakt
   
   
     Witamy na oficjalnej
stronie internetowej
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza.Komitet Organizacyjny
Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

 
Rok szkolny 2016/2017
 
 
   Informacje | XXIV edycji Konkursu
 

Wyniki XXIV edycji Konkursu
 


Zakończenie XXIV edycji Konkursu

Szanowni Państwo,
zakończenie XXIV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza odbędzie się 6 kwietnia 2017 r.   o godz. 12.00 w Auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock, al. F. Kobylińskiego 25.

Zaproszenie za uroczystość zakończenia zostały przesłane listownie do szkół.


Szanowni Państwo !!!
W zakładce ZADANIA zostały zamieszczone zadania II etapu XXIV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza.


Szanowni Państwo !!!
II etap XXIV edycji Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odbędzie się 1 marca 2017 r. (środa) o godz. 9.30.

Podczas części laboratoryjnej Konkursu należy przebywać w fartuchu ochronnym i okularach ochronnych. Każdy z zawodników przynosi własny fartuch ochronny, okulary ochronne i ściereczkę.
Przed przystąpieniem do części laboratoryjnej należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem laboratorium chemicznego oraz przepisami i zasadami bhp obowiązującymi podczas pracy w laboratorium chemicznym.

 
 
 
 
     
 

ZADANIA KONKURSOWE

Od XIV edycji Konkursu KOKCh przez cały rok przyjmuje od nauczycieli propozycje zadań konkursowych. Więcej informacji można znaleźć
w zakładce "Informacje dla autorów".

 
     
 

Wszelkie materiały umieszczone na stronach WWW KOKCh są prawnie chronione. KOKCh zezwala na wykonanie wydruków stron serwisu z zastrzeżeniem, że wydruki te mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.
Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody KOKCh.
KOKCh zezwala na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET.

     
     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32